Hotel Centrum

Hranická propast

img-96691_ng-list-article-p Hranická propast je nejhlubší propastí v České republice, ale také s nejhlubší zatopenou propastí na celém světě. Celková hloubka propasti činí 473,5 m. Jejího dna však stále není dosaženo. Nachází se v Národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic v Olomouckém kraji. Pěší přístup k Hranické propasti je možný od železniční stanice Teplice nad Bečvou po naučné stezce nebo od autokempu v Hranicích po červené turistické značce. Nová vyhlídková plošina umožňuje nádherný výhled na jícen propasti dlouhý 104, široký 34 a hluboký 69,5 m. Zdánlivé dno jícnu tvoří zelené Jezírko, ale Propast pokračuje obřími zatopenými prostorami podstatně hlouběji. hranicka-propast-555x370-06-580x380_c

Hranická propast se nachází v Hranickém krasu, který se rozkládá na obou březích řeky Bečvy mezi obcemi Hranice, Teplice nad Bečvou a Černotín. Toto nevelké krasové území o rozloze asi 5,5 x 4 km tvoří několik ostrůvků devonských vápenců vystupujících z mladších hornin. Hranická propast leží na pravém břehu Bečvy. Přímo naproti ní na levém břehu řeky se nachází doposud největší známý jeskynní systém Hranického krasu – Zbrašovské aragonitové jeskyně, které jsou zpřístupněny veřejnosti.


pic-37Propast je fenoménem i z hlediska výskytu netopýrů. V části zvané Rotunda suchá byla objevena dosud jediná letní kolonie samic netopýra velkého v podzemí u nás, zároveň jde o nejsevernější výskyt tohoto druhu na sever od Alp. Jde o evropsky významnou lokalitu s výskytem čtyř kriticky ohrožených druhů netopýrů a pěti druhů zařazených do soustavy NATURA 2000. Jícen Propasti vytváří vhodné podmínky pro růst kriticky ohrožené kapradiny jelení jazyk celolistý.

Několikasetmetrové hlubiny Propasti zaplavuje teplá uhličitá kyselka, pouze při hladině se udržuje malá vrstva povrchové vody. Pod hladinou kyselky vzniká stejná výzdoba, jakou můžeme obdivovat ve Zbrašovských jeskyních, především unikátní raftové stalagmity. Některé typy výzdoby, např. tzv. soplíky, jsou zcela specifické a na jejich výzkumu se intenzivně pracuje.

Zavřít