Hotel Centrum

Svatý Hostýn

Hora Hostýn měla význam již v dobách nejstarších. Po staletí chránila obyvatele širokého okolí před nájezdníky, kterým neodolaly opevněnější místa. Historicky poprvé tomu tak bylo roku 1241, kdy prohráli zde Mongolové. Tehdejší obyvatelé tak přisuzovali Paně Marii, ochránkyni místa, které jí bylo zasvěceno přibližně v 9. století slovanskými věrozvěsty Cyrilem a Metodějem.

Tato památná hora, podle které jsou pojmenovány Hostýnské vrchy – nejzápadnější výběžek moravských Karpat. Hostýn je zdaleka viditelný a má dva vrcholy.

Archeologické výzkumy prokázaly osídlení tohoto místa již ve starší době kamenné. Nelze si nevšimnout zbytků opevnění tzv. laténské kultury (z 1.tis.př.n.l., obvod přes 1800 m), jejímž nositelem byli Keltové. Z Hostýna pochází jeden ze základních kamenů Národního divadla v Praze.

Dominantním objektem celého Hostýna je poutní bazilika Nanebevzetí Panny svaty-hostyn2Marie se sochou Panny Marie. Bazilika je obklopena ambity s kaplemi. Na začátku schodiště, které vede až k bazilice, je Vodní kaple s vývěrem zázračné vody.


Zavřít